وبلاگ

گونه‌گذاری چیست ؟

گونه‌گذاری چیست و چه روشی برای داشتن گونه‌ای برجسته و زیبا مناسب تر است؟ داشتن گونه‌‌ی برجسته یکی از رازهای زیبایی صورت است. گونه‌های شل

ادامه مطلب »