تماس با ما

۰۲۱۸۸۷۸۴۹۶۷
۰۲۱۸۸۷۸۴۱۷۲

۰۹۰۲۲۵۴۲۴۴۸

@drsezavaromfs

drsezavaromfs@gmail.com

میدان ونک، خ گاندی شمالی، ک صانعی شرقی، پلاک ۷، واحد ۲

نوبت دهی آنلاین

۰۲۱۸۸۷۸۴۹۶۷
۰۲۱۸۸۷۸۴۱۷۲

@drsezavaromfs

drsezavaromfs@gmail.com

۰۹۰۲۲۵۴۲۴۴۸

میدان ونک، خ گاندی شمالی، ک صانعی شرقی، پلاک ۷، واحد ۲

نوبت دهی آنلاین

روزهای کاری مطب

تماس با ما