تنگی فک بالا

تنگی فک بالا : یکی از ناهنجاری های فکی که می تواند عوارض متعددی برای افراد در پی داشته باشد، تنگی فک بالا است. تنگی

ادامه مطلب »
کیست لب

کیست لب

کیست لب ، علاوه بر انواع بیماری های لثه و ناهنجاری های دندانی، کیست های دهانی شامل کیست لب، کیست لپ و کیست های فک

ادامه مطلب »
ناهنجاری فک و صورت

ناهنجاری فک

ناهنجاری فک و صورت که معمولا به صورت انحراف فک یا انحراف صورت بروز می کنند، نقش بسزایی در عملکرد فک و دهان دارند. علاوه

ادامه مطلب »