جراحی دندان

جراحی دندان چند جلسه طول می کشد؟ این سوالی است که در بیشتر مواقع بیماران پرسیده و نسبت به این که چه مدت باید باید برای تکمیل فرآیند ایمپلنت کردن دندان های خود منتظر بمانند، پرسش هایی دارند. در ادامه با وب سایت دکتر مهدی سزاوار همراه باشید تا به این پرسش یعنی زمان انجام ایمپلنت دندان به شکلی دقیق تر و تخصصی تر بپردازیم.فرایند کاشت ایمپلنت دندان می تواند چیزی بین 4 تا 6 ماه باشد. این مدت زمان بسته به وضعیت فرد و تعداد دندان هایی که باید کاشته شوندواینکه در کدام فک کاشته شود، متغیر خواهد بود.

به طور مثال اگر قرار باشد تنها یک دندان بیمار کاشته شود، بدیهی است که در پایین ترین حد زمانی این بازه و حتی کمتر از آن قرار خواهیم داشت. اما در شرایطی که تعداد بیشتری دندان در فرآیند ایمپلنت قرار بگیرند، به سقف بازه حرکت کرده و حتی ممکن است مدت زمان بیشتری را نیاز داشته باشیم. این مدت زمان بسته به وضعیت فرد و تعداد دندان هایی که باید کاشته شوندواینکه در کدام فک کاشته شود، متغیر خواهد بود. به طور مثال اگر قرار باشد تنها یک دندان بیمار کاشته شود، بدیهی است که در پایین ترین حد زمانی این بازه و حتی کمتر از آن قرار خواهیم داشت. اما در شرایطی که تعداد بیشتری دندان در فرآیند ایمپلنت قرار بگیرند، به سقف بازه حرکت کرده و حتی ممکن است مدت زمان بیشتری را نیاز داشته باشیم.

دکتر مهدی سزاوار
متخصص جراحی دهان فک وصورت
تصحیح روابط فکی وصورتی، تصحیح ناقرینگی های صورتی،
جراحی بینی(رینوپلاستی)،جراحی پلک (بلفار پلاستی)،
ایمپلنت های دندانی، جراحی دهان
جراحی زیبایی صورت